Finns det något sätt att migrera EML till MBOX-format?

Idag har EML nått toppen av populariteten; tusentals användare använder det som sin professionella och individuella e-postklient. Ändå finns det olika skrivbords-e-postklienter som är adresserbara och de flesta håller med om MBOX-undervisning. De mest favoritbaserade e-postapplikationerna som steg MBOX är - Thunderbird, Mac Mail, PocoMail, Spicebird, SeaMonkey, The Bat, etc. Så det kan bli viktigt att exportera EML till MBOX-stegmeddelandet.


Idag har EML nått toppen av populariteten; tusentals användare använder det som sin professionella och individuella e-postklient. Ändå finns det olika skrivbords-e-postklienter som är adresserbara och de flesta håller med om MBOX-undervisning. De mest favoritbaserade e-postapplikationerna som steg MBOX är - Thunderbird, Mac Mail, PocoMail, Spicebird, SeaMonkey, The Bat, etc. Så det kan bli viktigt att exportera EML till MBOX-stegmeddelandet.

I den här artikeln diskuterar jag de flesta av kraven från EML till MBOX Converter för Mac, några fakta om EML, MBOX utbildning och rot för mercantilism e-post från Unfilmed Mail till MBOX stegad e-postdator.

Fakta aktiva Windows Live Mail

EML är en plats i Windows Essentials-sviten som är utvecklad av Microsoft. Det bekräftas formellt som EML Desktop som behandlar e-postkonton för användare och sviten stegar också enskilda Denna app specificerad som - MovieMaker, Photo Gallery, OneDrive, Live Writer och Lively mail som låter dig komponera blogginlägg och publicera dem i fil. Den låter också gruppering hantera sina kommunikationslistor och kalenderscheman symmetriskt när de inte är anställda i filgenomsnittet. Fyll i vem som skapar enskilda e-postkonton för att illustrera - Hotmail & Gmail kommer att fungera för att hålla alla dessa konton via dessa e-postappar. Så användarna har inget krav på att vända en ny webbläsare och ytterligare flikar. Gemensam kalender, offline sätt och påminnelser om omständigheter är de här funktionerna i denna e-postklient. Huvudsakligen den skramlande gemensamma filändelsen. Dess tegelkoncept kan vara öppet i kodmateriaformatering och kroppen innehåller text, hyperlänkar och även bilagor. Det presenteras inte att det går att dela när indikering av fröfilen i en standardbokvisare. Det är också känt eftersom RFC-822-filen initialiseras. Det undviks av Microsoft Outlook Shipping, EML, Windows Mail och annars eM Consumer, etc.

Fakta om MBOX-filer -

MBOX-fil är ett tillägg till att hålla en ruta med e-postmeddelanden e-post för att organisera e-postmeddelanden i enskilda skolbok filer. Det lagrar e-postmeddelanden i ett sammanlänkat ord där varje e-post blestas efter varandra, alternativ med "Form" -hanteringen. Det utsattes ursprungligen av UNIX-värdar men subventioneras nu av sjufaldiga e-postklienter - Mozilla Thunderbird, Apple Mail, PocoMail, Spicebird, Seamonkey, etc, The Bat, etc.

Beggary för EML till MBOX Converter för Mac

EML har inte uppdaterats från månadslånga minuter och det finns olika avancerade e-postklienter som kan användas som upprätthåller MBOX. Så en stor fakultet till controller från EML till MBOX är ingen uppgradering av Active Transfer och det kan också finnas en annan fakultet, lika skiftjobb, krav på arbetsplatsen och hobbyer av dynamiska e-postklienter eller dynamiska mellan operativa system. Alla dessa skäl tvingar användare till själansvar för att importera EML till MBOX.

Hur du importerar EML till MBOX

  • Som beskrivits ovan EML-stegen .eml-telefon och .mbox är helt olika från .eml-instruktionerna. Så deras icke-återlämnande skift är inte tillåtet och borrelösen kan vara mycket svårt, t.ex.
  • För nedladdning av Thunderbird och alla .eml-filer innebär det att Thunderbird by trail & minska steget
  • Gå sedan till ämnet hålla aktivitet Thunderbird. Deras instrument är redo Thunderbird-post i två filer - 1. Med .msf-instruktion 2. Utan tillägg
  • Byt nu namn utan pedagogikfiler med .mbox initierar mycket som INBOX.mbox
  • Flytta nu filer var som helst.

Det här övningssteget skramlar otillförlitligt. Det kan finnas en fara för att regressera data. Så om du skruvar tusentals filer av EML för återfödelse till MBOX så kan du gå med EML till MBOX Converter för Mac som gåva förbättrar dig att dämpa från denna position. Om du har fel kan du också få experimentera för att genomföra transformeringen.

Försöker du exportera EML till MBOX? Prova sedan EML till MBOX Converter för Mac som enkelt kan exportera e-postmeddelanden från EML till MBOX. EML och MBOX har båda olika e-postformat. EML har inget alternativ att exportera meddelanden från EML till MBOX. Så om du vill exportera EML-e-postmeddelanden till MBOX slösar du inte tid på att få EML till MBOX Converter för Mac som snabbt exporterar EML-filer till MBOX på ett skyddat sätt. Nyligen använde jag den och fick en fullständig konvertering när jag exporterade EML-filer till MBOX med batch-läge. Jag försökte många verktyg men det här är bäst att exportera EML-data till MBOX i snabbt läge.

Write a Comment