Hur migrerar jag OST-filen till PST-filformat?

OST till PST Converter är det mest kända applikationsprogrammet som kan antydas för att konvertera den relevanta OST-filen till PST på Windows operativsystem. Allt som behöver göras är att installera programvaran och följa de enkla stegen som finns på verktygets huvudskärm.


Microsoft är den mest kända applikationen som används av alla organisationer, oavsett om det är stort eller litet. Varje enskild person i organisationen behöver kommunicera med varandra och det bästa tillgängliga verktyget är Microsoft outlook-applikation. Med det bästa grafiska användargränssnittet och en avancerad lista med alternativ som använder denna applikation har blivit mycket enkelt. Så, detta outlook-program lagrar all data i PST-fil samt OST-fil, där PST står för Personal Storage Table och OST står för Offline Storage Table.

Ladda ner nu

Ibland skadas denna OST-fil till följd av plötslig avslutande av applikationer eller på grund av olika scenarier. Vad man ska göra när OST-filen fortsätter att hänga och inte visar några tecken på återhämtning. Så vid denna tidpunkt utan att bli upprörd, använd bara bästa OST till PST-omvandlare Plötslig internetuppdelning medan synkroniseringsprocessen genomförs kan orsaka skada på OST-filen. Därför blir informationen i den otillgänglig för användaren.

Virusinfektion är också en av de viktigaste orsakerna som orsakar korruption i OST-filen, vilket resulterar i att informationen som finns med OST-filen blir otillgänglig. . Därför bör en korrekt säkerhetskopiering bibehållas för att undvika värsta fall

Konverteringsverktyget OST till PST:

OST till PST Converter är det mest kända applikationsprogrammet som kan antydas för att konvertera den relevanta OST-filen till PST på Windows operativsystem. Allt som behöver göras är att installera programvaran och följa de enkla stegen som finns på verktygets huvudskärm. Denna OST till PST Converter är ett skrivskyddat program som inte konverterar innehållet i den ursprungliga OST-filen. Programvaran kan säkert ändra skadad OST-fil till PST-fil på Microsoft Outlook Outlook-servrar som 2007, 2010, 2013 och 2019. Man kan också enkelt återställa OST-postobjekt från OST-filer på olika versioner av Windows-operativsystem som Windows 7, 8, 2003, 2008, Vista och XP OS-baserade datorer.

Tryck här för att ladda ner OST till PST Converter applikation. Så snart nedladdningsprocessen är klar installerar du programmet genom att logga in som en lokal systemadministratör. Starta programmet och följ instruktionerna på verktygets huvudskärm. Öppna OST-fil och Hitta OST-fil är de två alternativen som finns, välj önskad fil och välj sedan OST-filen som behöver konverteras. Bläddra sedan efter destinationsvägen där den konverterade OST-filen måste sparas. Klicka till sist på konverteringsknappen som startar konverteringsprocessen. Så snart konverteringsprocessen är klar ger detta återställningsverktyg ett meddelande om att konverteringsprocessen är klar. The user can migrate OST files into outlook PST format with the help of a smart yet trustworthy approach i.e. OST till PST Converter. One can also import OST files to outlook according to the particular data with the date filter feature provided by the software.  To import OST file into outlook using OST till PST Converter, the user has to follow the steps explained.

Funktioner i OST till PST Converter Software

  • Denna programvara konverterar enkelt data från OST-fil till PST-filformat utan problem.
  • Innan konverteringsuppgiften är klar visar den förhandsgranskningen av en konverterad brevlåda tillsammans med alla data i OST-postlådan.
  • Den kan exportera OST-databas direkt till Live Exchange-servern och Office 365.
  • Detta fantastiska verktyg fungerar även om din fil är krypterad och lösenordsskyddad.
  • Arbeta också i frånvaro av MS-synpunkter utan databrist.
  • Det stöder alla de senaste versionerna av Windows 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, etc.
  • Konvertera enskild brevlåda och flera brevlådor som innehåller e-post, kontakt, kalender, journaluppgift, utkast, anteckningar, raderade objekt och bilaga, etc.
  • Användarna sparar data i olika filformat som MSG, EML, EMLX, MBOX och MSG.
  • Denna applikation är redo att arbeta med alla versioner av MS outlook fram till 2019.
  • 24 * 7 tekniska support som alltid är redo att hjälpa dig i alla konverteringsstadier.

Hjälpsamma förslag:

• Håll säkerhetskopieringen av OST-filen i separat extern hårddisk
• Håll rätt internetanslutning för att undvika ett plötsligt slut på synkroniseringsprocessen
• Undvik att använda okända tredjepartsapplikationer för att konvertera Microsoft OST-fil till PST

Write a Comment