Hur du enkelt konverterar OST-filer till PST-filformat

Få det enklaste och det perfekta verktyget för att batchkonvertera OST till PST-format för Outlook. Detta gör att användare kan importera OST-e-postdata till Outlook och få åtkomst till hela dataobjekt som sparats i OST-filen. Här får du din perfekta lösning som alla icke-tekniska användare enkelt kan utföra konverteringsprocessen.


Få det enklaste och det perfekta verktyget för att batchkonvertera OST till PST-format för Outlook. Detta gör att användare kan importera OST-e-postdata till Outlook och få åtkomst till hela dataobjekt som sparats i OST-filen. Här får du din perfekta lösning som alla icke-tekniska användare enkelt kan utföra konverteringsprocessen.

Ladda ner nu

Hur konverterar jag OST till PST-format för mitt Outlook? "

- Är det din fråga också? Oroa dig inte sedan för att du är på rätt plats som gör det möjligt för användaren att utföra migreringsprocessen.
Om du har flera OST-filer och letar efter den perfekta lösningen för att konvertera OST till PST-format. Innan du fortsätter med konverteringsprocessen är det nödvändigt att veta om de olika filändelserna.

Översikt över OST- och PST-filformat

OST: - OST är en online lagringstabell som kan genereras när anslutningen mellan MS Exchange Server och Microsoft Outlook. Det gör det möjligt för användaren att lagra hela e-postdata i en OST-fil. Detta gör att användaren också kan arbeta i ett offline-läge. OST-filen gör det möjligt för användaren att få åtkomst till hela e-postdata i avsaknad av internetuppkoppling.

PST: - PST är en personlig lagringstabell som är ett komplett paket med Outlook. När det finns anslutning mellan Outlook och Exchange-servern, synkroniseras och lagras hela e-postdata utan att förlora någon enda bit information.

Hur importerar OST-fil till Outlook PST?

Men när användarna har otillgängliga OST-filer och vill komma åt sina e-postdata har användare letat efter det bästa och det skickliga verktyget för att lösa problemet. Speciellt är användare i problem när de har flera OST-filer och letar efter den bästa lösningen för att komma åt dem i Outlook.

Det är möjligt att använda det fantastiska verktyget OST till PST-omvandlare för att exportera OST-dataposter till PST-format. Verktyget har avancerade och fantastiska framstegsfunktioner som gör att användaren kan migrera OST-dataobjekt till PST-format utan att förlora några dataobjekt. Det är en innovativ lösning för användare som helt enkelt konverterar OST till PST-format och gör det möjligt för användaren att importera OST-dataobjekt till Outlook. Verktyget är berikat med flera förhandsfunktioner som gör att alla konverteringsuppgifter är så enkla för icke-tekniska användare.

Användare kan också OST till PST Converter-format med det manuella steget. Det är en tuff och svår process att konvertera deras OST-data till PST-format. Manuell process är inte så enkel process att hantera och konvertera OST till PST-format. Det är för riskabelt för nybörjare och utför konverteringsuppgiften för att migrera OST till PST-format. Ibland kan det hända att användare är instängda mellan konverteringsproceduren och inte slutför migreringsprocessen. Så det rekommenderas alltid att använda den bättre lösningen, dvs. teknisk lösning genom att använda tredjepartsverktyget för att exportera OST-data till PST-format.

Markerade funktioner i OST till PST Converter

  • Ger fullständig konvertering av OST-filer till PST-format tillsammans med hela dataobjekt som sparats i mappar offline.
  • Det gör det också möjligt för användaren att utföra batchkonvertering av OST-filer till PST-format i en enda process.
  • Stöder alla versioner av Outlook, dvs Outlook 2019, 2016, 2013, 2010, 2007, etc. och konverterar enkelt OST-filen till PST-format.
  • Underhåller all e-postformatering och en annan textformatering.
  • Alla e-postmeddelanden förblir sparade i samma mappar och undermappar.
  • Underlättar också att dela och slå samman alternativ för att exportera OST-fil till PST-format.

Slutsats

Verktyget har så mycket enkelt gränssnitt som kan hanteras av vem som helst för att utföra konverteringsprocessen. I applikationens första gränssnitt måste användaren välja OST-filer eller välja OST-mappen som behöver konverteras. Efter att ha valt önskad fil / mapp måste användaren välja den plats där användaren vill spara sin resulterande fil. I det sista steget, tryck på konverteringsknappen för att utföra konverteringsprocessen.

Du kan också prova demo-utgåvan av verktyget som enkelt extraherar konverteringen av objekt från varje mapp. I provversionen erbjuder verktyget alla avancerade funktioner till verktyget.

Write a Comment