en der ryger hash

Psykiske konsekvenser ved hashmisbrug

Der findes mange psykiske konsekvenser ved hashmisbrug. Hash skaber som udgangspunkt ikke fysisk afhængighed. Derimod kan man blive voldsomt psykisk afhængig. Hjernen vender sig til påvirkningen af hash. Ved et stort og gentagende brug, kan man på sigt blive psykisk afhængig. Personer som ryger hash omtaler oftest dem selv som brugere og ikke misbrugere. Men hvornår ved man om der er tale om misbrug? Og hvilke konsekvenser kan det have?


Der findes mange psykiske konsekvenser ved hashmisbrug. Hash skaber som udgangspunkt ikke fysisk afhængighed. Derimod kan man blive voldsomt psykisk afhængig. Hjernen vender sig til påvirkningen af hash. Ved et stort og gentagende brug, kan man på sigt blive psykisk afhængig.

Personer som ryger hash omtaler oftest dem selv som brugere og ikke misbrugere. Men hvornår ved man om der er tale om misbrug? Og hvilke konsekvenser kan det have?

Tegn og symptomer

Der findes mange tegn og symptomer på hashmisbrug. Man kan være afhængig uden at være klar over det. Tegn på dette kan blandt andet være som følgende.

  • Hvis man fravælger bestemte personer for oftere at kunne ryge hash.
  • Hvis man gentagende gange har forsøgt ikke at ryge hash, men alligevel gør det.
  • Hvis man oplever mavepine, efter mindre end 24 timer eller maks. op til et par dage, uden indtagelse af stoffet.
  • Hvis man konstant har en følelse af træthed/sløvhed
  • Hvis foretagelse af aktiviteter ikke føles overskuelige eller fornøjelige uden indtagelse af hash.

Oplever du nogle af disse tegn, eller er du pårørende til en der gør? Der kan være tale om afhængighed af hash. Afhængighed er behandlingskrævende, og bør tages meget seriøst.

Psykisk afhængighed

Hash er et meget vanedannende stof, men kan samtidig også have forskellig virkning fra person til person. Størstedelen af brugerne får en behagelig oplevelse ud af indtagelsen. Netop derfor, vender mange tilbage til stoffet efter første gang. Hash kan dog, på nogen have øjebliklig negativ virkning, og efterlade en ængstelig og paranoid. Man ved ikke på forhånd hvordan man reagerer.

Tolerance overfor hash opbygges enormt hurtigt, og derfor øger brugere ofte indtagelsen for at opnå samme effekt. Ved stor og hyppig indtagelse af hash, vil hjernen begynde at vænne sig til stoffet. Dette kan skabe depressionslignende symptomer når man ikke er påvirket.

Hash har også den effekt over tid, at brugeren bliver meget ligeglad med sig selv og sine omgivelser.

Konsekvenser

Afhængighed er en sygdom som kræver behandling. Dette gælder også afhængighed af hash. Det kan tage lang tid at behandle et hashmisbrug. Oftest tager afvænning længere tid end behandlingsforløbet. Årsagen findes i påvirkningen af hjernen. Efter et endt hashmisbrug starter en ny opbygningsfase. Vedkommende skal for første gang længe, begynde at forholde sig til sine egne følelser og tanker. At være sig selv altid kan være overvældende, hvis man har været vant til konstant påvirkning.

Hashmisbrug kan i værste tilfælde lede til en hashpsykose. Psykosen er konstant, og kan give hallucinationer, angst og paranoia. Hvis en hashpsykose ikke behandles, kan denne med tiden lede til skizofreni.  

Kontakt Det Gode Liv, og hør mere om behandling af hashmisbrug.

COVID-19 & Afhængighed

Corona-krisen har været hård ved det danske samfund. Ikke kun på det økonomiske plan, men også for mange menneskers mentale helbred. For rigtig mange har realiteten budt på hjemmearbejde, hjemmeisolation, manglende socialt samvær, en opsigelse fra sin arbejdsplads og i værste tilfælde, dødsfald i familien. De fleste danskere har på hver deres måde oplevet, hvordan COVID-19 har forandret hverdagen.

Hvad er konsekvenserne så af disse forandringer? Vores oplevelse har været større udbredelse af afhængighed og misbrug. Personer som i forvejen har haft problemer med afhængighed, har muligvis oplevet en forværring af problemerne. Dette kan i stor grad skyldes frustrationer, stress, ensomhed og/eller afmagt. Som følge af forværret mental tilstand, er det ikke unaturligt, at søge efter noget, som kan få én til at glemme den nuværende situation.

En stigning af personer som opsøger et behandlingsprogram, anses både som værende en forøgelse af brug af rusmidler og pengespil, men samtidigt også det faktum, at mange personer har haft tiden til at gå i behandling, dette kan der være flere årsager til, som nævnt tidligere.

Vores oplevelse har været, at flere personer som lider af afhængighed, er blevet mere opmærksomme på dette, evt. grundet den forøgede mængde fritid, som mange har oplevet under Corona-krisen. Større mængde fritid i eget hjem, har desværre også betydet en forøgelse af mængden af rusmidler, som den individuelle indtager.

Vi kan derfor meddele at vi har oplevet en stigning i forhold til indtagelse af klienter, både i vores døgnbehandling, men også i vores ambulantbehandling.

Ligeså vigtigt som det er at være opmærksom på tegn for COVID-19, ligeså vigtigt er det at være opmærksom på tegn på afhængighed.

Hvis man er interesseret i at læse mere om tegn på afhængighed, kan man følge dette link.
(Tegn På Problemer) eller kontakte os pr. Tlf. 72 100 800-

 

Write a Comment